CLARIDEX
Kategoriler
 

CLARIDEXCLARIDEX
Büyütmek için resime tıklayın
Ürün Kodu: 10315


 

 

Kod: 7241 - CLARIDEX 10%  Kit (6x4g sırınga)

Kod: 7242 - CLARIDEX 10%  Mini-kit (3x4g sırınga)

Kod: 7243 - CLARIDEX 16%  Kit (6x4g sırınga)

Kod: 7244 - CLARIDEX 16%  Mini-kit (3x4g sırınga)

Paketleme:

Ekonomik kit: 3x3g, şırınga, CLARIDEX EVOLUTION 10% veya 16% + 3 uygulama ucu

Tanıtım Kiti: 3x3g, şırınga, CLARIDEX EVOLUTION 10% veya 16% + 3 uygulama ucu + 2 ad. Material tepsisi

TANIMLAMA:

CLARIDEX EVOLUTION, piyasada bulunabilen yeni organik peroksid jenerasyonunun bir örneği olan, karbamid peroksit bazlı yeni bir beyazlatma jelidir. Klinik performansını arttırmak ve beyazlatma prosedürü boyunca hasta konforunu iyileştirmek amacıyla, formülasyonunda fiziksel-kimyasal yenilikler yapılmıştır.

ENDİKASYONLARI::

CLARIDEX EVOLUTION, vital dişler için endike olan, diyagnozu, endikasyonu diş hekimi tarafından konulan, yine bir diş hekimi kontrolünde, evde uygulanan bir diş beyazlatma sistemidir.

TEKNİK BİLGİ

CLARIDEX EVOLUTION, nötr pH’lı ( 6,0 ila 7,0), bir uzman kontrolünde, evde kullanılacak, yüksek viskoziteli bir karbamid jelidir. Kaşıklara düzgün şekilde uygulanarak yerleştirilir ve dişlerin jel ile temas halinde kalmasını sağlamak üzere sabitlenir. Diş hekiminin koyduğu endikasyona bağlı olarak (saliva formasyonunun daha yoğun olduğu) gündüz saatlerinde 2 ila 4 saat süreyle, ya da gece boyunca 8 ila 10 saat süreyle kullanılabilir.

CLARIDEX EVOLUTION’un sonuçları, genellikle üçüncü ya da dördüncü uygulamadan sonra görülebilir. Tedavi ortalama olarak 10 ila 14 gün sürerse de, bu süre dişlerin doğal renklerine, lekelerin cinsine ve yoğunluk derecesine bağlı olacaktır.

CLARIDEX EVOLUTION %10, yaş ilerlemesi ya da tütün kullanımı ile ortaya çıkan doğal lekelerin giderilmesi, ya da dental hassasiyet varlığında endikedir.

CLARIDEX EVOLUTION %16, daha eski veya zor lekelerin giderilmesi için veya kısa bir sürede sonuç alınmak istendiğinde endikedir.

Lekelenmenin  giderilmesi daha zor olarak  görülmektedir. Tetrasiklin veya dentin renklenmelerinde ya da floroziste oksidasyon daha fazla zaman gerektirecek ve sonuç, lekelerin yoğunluk derecesine bağlı olacaktır. Beyazlatma işlemi ile orjinal renkleri değişmiş olan metalik pigmentasyon lekeleri (amalgamlar ve retorasyonlar) için, beyazlatmanın ardından son renk stabilizasyonunun ortaya çıkması için ve ayrıca restorasyonda kullanılmış olan adhesiv sistemlerin ya da kompozitlerin ışıkla donmasına zarar verebilecek herhangi bir oksijen derivasyonu belirtisinin eliminine edilmesi için, 7 ila 15 gün beklenmesi önerilir. Önlem olarak, alkollü içeceklerin kullanılması önerilmez ve sigara içen hastalar beyazlatma işlemi süresince bütün tütün çeşitlerinden uzak durmak zorundadırlar. Eğer bunu sağlamak mümkün değilse, başka bir beyazlatma yöntemi seçiniz. Deiyonize su ve karbopol, dental yapılarda beyazlatmaya neden olan karbamid peroksit aktif komponenti için stabilizasyon aracıdır. Sodyum florid ve potasyum nitrat, desensitizasyon ajanı olarak işlev görürler.

Nane aroması, ürüne hoş bir tat verir. Beyazlatma ajanları, dokulardaki koyu renkli elementlerin oksidasyonu ve/veya redüksiyonu ile etki gösterir. Karbamid peroksit, permeabilite yoluyla mine ve dentin yapılarının içine oksijen penetrasyonu yaparak okside edici ajan olarak rol oynayan serbest radikallerini açığa çıkarır. Beyazlatma ajanlarının etkisi, onların dental yapılar içine ( mine ve dentin) penetrasyonlarına ve pigmente moleküllerle (makromoleküller) reaksiyona girerek oksidasyona uğratmalarına ve onları saf ve daha az pigmente hale getirmelerine dayanır.

SALIVADA ÇÖZÜNEBİLİRLİK

Ürün, saliva ile temas ettiğinde, saliva peroksidazına indirgenir. Saliva enzimlerinin klinik fonksiyonu, beyazlatma tedavisinin etkinliğini arttıracak şekilde karbamid peroksidin konversiyonunu yükseltmektir.

Peroksit konsantrasyonu uygulamayı takip eden ilk dakikalarda %10 veya %16 dır, indirgenme ortaya çıktıkça azalır.

KULLANMA TALİMATLARI

 1. Şok Tedavisi: 4 uygulama: haftada bir kez, yaşa bağlı olarak 1 ila 4 dakika süreyle;
 2. İdame Tedavisi: Her 6 ya da 12 ayda bir uygulama

Teknikler ya da prosedürler:

 1. Su ve pomza tozu ile temizlik ya da Profilaksi;
 2. Vazelin ya da rubber dam ile yumuşak dokuların korunması;
 3. Kurulayınız ve ürünü 2 ila 3 dakika kadar uygulayınız;
 4. Yıkayınız;
 5. Hastayı gönderiniz.

NOT: Uygulamayı en azından bir kez daha tekrarlayınız ve hastayı kontrol altında tutunuz.

ÖZELLIKLE DIKKAT EDILECEKLER.

Beyazlatma tedavisinden önce:

1.      Tedaviye başlamak için; sağlıklı diş eti varlığı, bakteriyal plağın kontrol altında tutuluyor olması, dişlerin çürüksüz olması gibi uygun şartların varlığını ve restorasyonlarda sızıntı gibi beyazlatma prosedürünü bozabilecek koşulların olmadığını kesinleştirmek için oral muayene yapınız.

2.      Dentin hiperestezisi beyazlatma tedavisinden önce çözümlenmelidir, çünkü bu hastalara beyazlatma tedavisi uygulandığında ağrılı semptomatolojilerinin ağırlaşması sık görülen bir durumdur.

3.      Bir renk skalası ve/veya fotoğraflar kullanarak diş rengini tespit ediniz ve bir değerlendirme yaparak hastanızı beklenebilecek sonuçlar hakkında net olarak bilgilendiriniz.

4.      Alt ve üst arkların aljinat ile ölçüsünü alınız, beyazlatma plaklarını hazırlayınız, ağızda deneyiniz ve üst çeneden başlayınız.

5.      Plakların ajüstasyonunu yapınız ve hastaya kullanılacak jel miktarını gösteriniz (DİKKAT: HASTALARINIZI, ÜRÜNÜN GİNGİVAL DOKULARA TEMAS ETMEMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TAŞIRMADAN YERLEŞTİRME KONUSUNDA EĞİTTİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ).

6.      Hastaya ürünün kullanılış şeklini kısaca anlatınız, kullanma kılavuzunu veriniz ve kullanmadan önce tamamını okumasını isteyiniz.  

7.      Hastanızın başlangıçta her üç günde bir değerlendirme için gelmesini isteyiniz.

8.      Ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar hakkında bilgilendiriniz:

·         Oral irritasyon (gingiva, dil ve dudaklarda) ,jelin bu dokulara teması sonucu ortaya çıkar (plağın dışına taşırmayacak şekilde uygun miktarda jel koymanın önemini açıklayınız).

·         Soğuk hassasiyeti ; tedaviye ara verildikten veya sona erdirildikten sonra 1 ila 3 gün içinde yok olur.

·         Belirsiz bir hassasiyet, rahatsızlık, kullanamama ya da alerjik reaksiyon durumunda tedaviyi sona erdiriniz ve diş hekiminizle temasa geçiniz.

·         Amalgam dolguların olduğu bölgelerde plak üzerinde bir siyahlaşma olabilir.

·         Genel bir hassasiyet durumunda daima  CLARIDEX 10% kullanınız.

·         Gingival bir reaksiyon sonucu servikal dentinin açığa çıkmasına bağlı olarak gelişen hassasiyetler için CLARIDEX 10% kullanınız ve beyazlatma plağını, ürünün hassas bölgeye gelmemesini sağlayacak şekilde keserek bu bölgeyi koruyunuz.

·         1 ila 2 gün bekleyiniz ve eğer hassasiyet devam ediyorsa hastaya ürünü gün aşırı veya 2 -3 günde bir, plağı 1 ila 2 saat takarak kullanmasını söyleyiniz.

Beyazlatmadan sonra:

1.      Hassasiyet kontrolü yapın ve eğer gerekliyse uygun şekilde endikasyon koyarak desensitizasyon yapınız ( örn. Neutral Frutti-Fluor gel, G.H.F.,BIOPHAT ).

2.      Hastanızı, tedavi ile elde edilmiş beyazlamayı korumak için, değerlendirme amaçlı dental muayenelerin ve eğer gerekliyse güçlendirme seanslarının önemini anlatarak motive ediniz.

HASTA IÇIN UYGULAMA KLAVUZU:

1.      Her uygulamadan önce, dişlerinizi, diş etlerini zedelememeye dikkat ederek diş ipiyle temizleyiniz ve fırçalayınız. Gıda artıkları beyazlatma işleminin sonuçlarını bozabilirler.

2.      Beyazlatma plağının en derin yerine, diş hekiminizin gösterdiği gibi küçük bir miktar CLARIDEX EVOLUTION ‘u düzgünce yerleştiriniz.

3.      İçinde CLARIDEX EVOLUTION bulunan plağı, dişler jele iyice değecek şekilde hafifçe bastırarak ağız içine yerleştiriniz ve plağın yerine tam olarak yerleştiğinden emin olunuz.

4.      Taşan jeli gazlı bez veya nemli kağıt havlu kullanarak uzaklaştırınız.

5.      Beyazlatma plağını diş hekiminizin tarf ettiği şekilde, talimatlara göre kullanınız.

6.      Önerilen sürenin sonunda plağı çıkartınız ve dişlerinizi fırçalayınız.

7.      Plağın içindeki artıkları bir diş fırçası kullanarak dikkatle temizleyiniz ve onu temiz, serin ve havadar bir yerde saklayınız.

HASTA IÇIN TAMAMLAYICI BILGILER:

Beyazlatma tedavisinin, ışıkla aktive olan ürünlerin kullanıldığı “ofis beyazlatma” gibi farklı türleri vardır.

·         CLARIDEX EVOLUTION’u tüm talimatları izleyerek yalnızca bir diş hekiminin gözetiminde kullanınız.

·         CLARIDEX EVOLUTION kullandıktan sonra 40 dakika süreyle bir şey yemekten kaçınınız. Yalnızca su içebilirsiniz. Tedavi süresince kahve, çay, kola bazlı içecek ve boya ihtiva eden yiyecek ( genellikle dilin üzerini boyarlar) tüketiminden kaçınınız.

·         Tüm tedavi süresince sigara içmeyiniz ve alkollü içeceklerden uzak durunuz.

·         Hamilelik ya da emzirme boyunca CLARIDEX EVOLUTION kullanmayınız.

·         Ürünü, serin bir yerde, güneş ışığından ve nemden korunmuş bir şekilde, orjinal kabında, 15 ila 200C arasında bir sıcaklıkta muhafaza ediniz.(80C nin altında ya da 30 0Cnin üstündeki sıcaklıklarda saklamak, ürünün viskozitesini etkileyerek bozulmasına sebep olabilir)

·         Daha sonra ışık almalarını önlemek için şırıngaları sıkıca kapatınız.

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI:

 • Plakla kolayca uygulanır.
 • Pratik bir tedavidir, hastanın günlük rutinini bozmadan sürekli beyazlatma sağlar.
 • Bazı dişlere ya da bazı istenen alanlara uygulama olanağı.

ÜRÜNÜN DEZAVANTAJLARI:

Bir diş hekiminin gözetimi olmadığında ve verilen bilgiler takip edilmediğinde hatalı kullanılır.

KONTRAENDIKASYONLARI:

CLARIDEX EVOLUTION aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Tedavi süresince sigara içmekten ya da alkollü içecek kullanmaktan vaz geçemeyen hastalar.
 • Pulpa hasarı yüzünden kararmış dişler;
 • Gingivitis, periodontal cerrahi hastaları.
 • Hamile ya da emziren kadınlar.
 • İçeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalar.
 • Hassas dişler.
 • Ekspoze kökler.
 • Ağız kuruluğu için ilaç kullanımı.

UYARILAR:

 • Ürünün uzun süreli kullanımının pulpa üzerinde kötü etkileri olabilir.
 • İleri derecede irritasyona ve gingivada hasara yol açabilir.
 • Hassasiyete yol açabilir.
 • Ürünle ilgili bir soru ya da öneriniz varsa, üretici ile temasa geçiniz.