Kategoriler
 

E.D.T.A. GELE.D.T.A. GEL
Büyütmek için resime tıklayın
Ürün Kodu: 10302


 

Kod: 7516

Paketleme: Ürün, jel formunda sunulmuştur.

E.D.T.A JEL: 3 x 3g lık şırınga + 5 adet uygulama ucu.

Bileşenleri;

Ethylene Diamine Tetracetic Acid, Sodium hydroxide, Deionized water ve thickener.

 

TANIMLAMA:

Yüksek konsantrasyonuyla daha yüksek derecede etkili ve eşsiz jel formülasyonuna sahip bir üründür. Diş dokularındaki kalsiyum ve magnezyumun çözülmelerini ve absorbe edilmelerini kolaylaştıracak şekilde şelatlayarak, dental partiküllerin demineralizasyonuyla etkisini gösterir.

ENDİKASYONLARI:

 •  Endodontik enstrumantasyonu kolaylaştırmak;
 •  Periodontal cerrahide diş kökünün kimyasal tedavisi;
 •  Kök scaling işleminde yardımcı materyal olarak ve pinlerin simantasyonunda pin yuvalarının temizlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

%24 lük TRİSODYUM E.D.T.A JEL formülasyonu, ürüne daha büyük bir çözücülük  ya da dağıtıcılık gücü verir. E.D.T.A JEL, kalsiyum ve magnezyum şelatlama yoluyla, çözülmesini ve absorbsiyonunu kolaylaştıracak şekilde dentin partiküllerini demineralize ederek etkisini gösterir. Yüksek konsantrasyonlu (% 24) jel formundaki eşi olmayan formülasyonu, ürüne daha büyük bir etkinlik sağlar. % 24 lük konsantrasyon, dentin ya da apekse herhangi bir rahatsızlık vermez, buna karşılık daha hızlı ve etkili bir çalışma sağlar.

Ürünün pH değeri yaklaşık olarak 8,5 ila 9,0 dır.

Jelin viskozitesi, bütün kök kanalı duvarına iyi bir penetrasyon sağlayabilmesi için özel olarak formüle edilmiştir.

Jel, suda çözünür özelliktedir ve spesifik irrigasyon sıvılarıyla yapılan kök kanal temizliği ile tamamen elimine edilir.

Ürünün etki göstermeye başlaması 2 ila 3 dakika alır ve 5 ila 6 dakika sonra etkisini kaybeder çünkü artık dentin ile reaksiyona girmiş ve nötralize edilmiştir.

KULLANMA TALİMATLARI

I) Endodontik:

 1. Preparasyona başlarken, uygulama uçlarının yardımıyla, küçük bir miktar E.D.T.A GEL’i kök kanalı girişine yerleştiriniz;
 2. Ürün etki etmeye başlayana dek, 2 ya da 3 dakika bekleyiniz ve ondan sonra preparasyona başlayınız; 5 ya da 6 dakika sonra, ürün etkisini kaybeder, çünkü halihazırda dentinle reaksiyona girmiş ve nötralize olmuştur;
 3. Yıkayınız ve eğer gerekliyse, daha çok miktarda ürün koyarak prosedürü gerektiği kadar tekrarlayınız;
 4. Bütün operasyon süreci boyunca, kanalı, E.D.T.A GEL ile nemlendirilmiş olarak tutunuz;
 5. Preparasyonu bitirdikten sonra, bir solüsyon (örn. Dakin Solüsyonu, Milton Solüsyonu, Klorlu Soda, Tergipol ya da Tergencal) ile iyice yıkayınız.

II) Periodontik:

 1. Granülasyon dokusunu kaldırınız;
 2. E.D.T.A GEL uygulayınız ve 2 ila 3 dakika boyunca ürünün etki etmeye başlamasını bekleyiniz ve kök yüzeyini kazıyarak (işleme) devam ediniz;
 3. Gerekiyorsa, prosedürü tekrarlayınız;
 4. Serum fizyolojikle iyice yıkayınız;
 5. Gerekiyorsa dikiş atınız;
 6. Serum fizyolojik ya da saf su ile iyice yıkayınız;
 7. Gerekliyse cerrahi pat yerleştiriniz.

III) Protez:

 1. Kanalı uygun frezlerle prepare ettikten sonra, uygulama uçları ve endodontik eğeler yardımıyla ürünü kök kanalı içine yerleştiriniz ve etki etmesi için 5 dakika bekleyiniz;
 2. 5 dakika bekleyiniz ve klorlu soda ile irrige ediniz;
 3. Gerekiyorsa işlemi tekrarlayınız;
 4. Seçilen ürünün gerektirdiği tekniklere göre simantasyon yapınız.

ÖZEL TAVSİYELER

E.D.T.A. GEL, içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER

 •  Jel’deki özel formülü, kolay uygulama, zaman kazancı sağlar
 •  Uygulama uçları ( fleksible ve otoklavda steril edilebilir) ile kolay uygulama
 •  24% -Güvenli şekilde hızlı etki.(yüksek konsantrasyonu sonucu ürünün kalitesi çok yüksektir, dental alanlara zarar vermez.

·         Suylaçözülebilir jel, geride çözülmemiş artık bırakmaz

 •  Smear tabakasını uzaklaştırır - Dental kanalikülitlerin içlerinde adeziv ajanların ve simanların daha iyi penetre olmasını sağlar.