Kategoriler
 

CALCIUM HIDROXIDE P.A.CALCIUM HIDROXIDE P.A.
Büyütmek için resime tıklayın
Ürün Kodu: 10293


 

Kod: 7555

Paketleme: Ürün, toz formunda sunulmuştur .

Kalsiyum Hidroksit: 1 x 10g şişe

Bileşenleri;

Calcium hydroxide  P.A. (99 a 100,5%)

 

ENDİKASYONLARI:

Bu ürün, kanal içi tedavi materyali olarak endikedir. Dentinde, dentinin kalınlığını arttıran ve pulpal dokulara daha iyi bir koruma sağlayan tamir dokusu formasyonunu mükemmel şekilde stimüle ettiği kabul edilir.

 

TEKNİK BİLGİ 

Günümüzde kalsiyum hidroksit, dentinde tedavi edici formasyonları indüklemek için, dentin prosedürlerinde rol oynayan materyallere olmazsa olmaz özelliklerini sağlayan maddelerin en çok kabul görenlerinden biridir. Bu özellikler:

 •  Önceden var olan dentin tabakasında, lezyonlara uygulandığında pulpaya daha iyi koruyuculuk koşulları sağlayacak şekilde bir kalınlaşmaya olanak vermek
 •  Bu işlem ve kullanılan materyalin komşu dokularda irritasyona sebep olmasından sakınınız. Endodontide, (bakteriyal enzimleri inhibe ederek) güçlü bir antimikrobiyal olduğu için, kanal içi materyali olarak kullanılır, mükemmel derecede hücresel uyumluluğu vardır ve doku tamiri oluşmasını sağlayarak (mineralizasyon etkisi oluşturan dokusal enzimatik aktivasyon için) konak dokuyu stimüle eder.

KULLANMA TALİMATLARI

Yaklaşık %2 lik konsantrasyonda bir Kalsiyum hidroksit solüsyonu hazırlamak için:

 1. Şişe muhtevasının üzerine (10g. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO) uygun bir kap içinde 100 ml. distile su ilave ediniz.
 2. Bu karışımı, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO’nun fazlasının kabın dibinde birikeceği şekilde dinlenmeye bırakınız.

NOT:

 •  Alkali solüsyon çökeltinin üzerinde olduğundan, kullanmadan önce çalkalanması gerekli değildir.
 •  Bu alkali solüsyon, her çeşit ve derinlikteki kavitelerde, pulpa koruyucusu ve dolgu maddesi yerleştirilmeden önce kullanılmalıdır.
 •  Kabın dibindeki HIDRÓXIDO DE CÁLCIO depoziti hekim tarafından kullanılabilir çünkü direkt koruma için mükemmel bir pat oluşturmaktadır.

Endodontide:

 1. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO’yu seçtiğiniz araçla karıştırınız (distile su, Kamforlu Paramonoklorofenol ve diğerleri)
 2. Elde edilen pat ile kanalı doldurunuz.

KARAKTERİSTİK ve ÖZELLİKLERİ:

 •  Reperatif ve skleroze dentin formasyonunu stimüle edici etkiye sahiptir;
 •  Pulpayı termoelektrik uyaranlardan korur;
 •  Pulpayı bazı dolgu maddelerinin toksik ajanlarının etkisinden korur;
 •  Mikroorganizmalar, CALCIUM HIDROXIDE ile direkt temas halindeyken gelişemezler;
 •  Ürün pek çok gün boyunca etkisini sürdürür;
 •  Bakteriyel proliferasyonun inhibisyonunu sağlar;
 •  Eksudanın kök kanalları içine penetre olmasına engel olarak, rezidüel mikroorganizmaları ihtiyaçları olan besin desteğinden mahrum bırakır;
 •  12,4’lük yüksek alkali pH değeri, bakteriyel ölümü kolaylaştırır.